terms and conditions – ข้อกำหนดและเงื่อนไข alpha88123s

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดจากเว็บไซต์ของเรา ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ alpha88123s  และบริการ คุณลักษณะ หรือเนื้อหาใดๆ ที่ให้บริการโดยหรือผ่านเว็บไซต์ โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์พนันออนไลน์ของเราได้

การใช้งานเว็บไซต์หรือการสมัครสมาชิก

การจำกัดอายุเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 18ปี โดยการใช้เว็บไซต์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณบรรลุนิติภาวะในการเข้าสู่เงื่อนไขเหล่านี้และปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดการลงทะเบียนบัญชีคุณสมบัติหรือบริการบางอย่างบนเว็บไซต์อาจกำหนดให้คุณต้องสร้างบัญชี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณการกระทำต้องห้ามคุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย การรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ และการพยายามเข้าถึงเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทรัพย์สินทางปัญญา

ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก โลโก้ รูปภาพ และซอฟต์แวร์ เป็นของหรือได้รับอนุญาตจาก  alpha88123s พวกเขาได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่แสดงบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของก่อน

การชดใช้ค่าเสียหาย

โดยคุณจะต้องตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น alpha88123s  หรือบริษัทในเครือ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้ออกใบอนุญาตไม่ต้องรับผิดใดๆ จากความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา การเรียกร้อง การกระทำ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม ที่ถูกกล่าวหาจากบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ หรือการประพฤติผิดโดยเจตนาในส่วนของคุณ

ข้อห้ามใช้นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการหรือเนื้อหา

  1. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
  2. ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
  3. ฝ่าฝืนข้อบังคับ ,กฎ ,กฎหมาย หรือกฎหมายท้องถิ่นระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือรัฐ
  4. ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  5. เพื่อก่อกวน ,ละเมิด ,ดูหมิ่น ,ทำร้าย ,ทำให้เสื่อมเสีย ,ใส่ร้าย ,ดูหมิ่น ,ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ,ชาติพันธุ์ ,เชื้อชาติ ,อายุ ,ชาติกำเนิด หรือความพิการ
  6. เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
  7. เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นๆ ซึ่งจะหรืออาจนำไปใช้ในลักษณะใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเทอร์เน็ต
  8. เพื่อสแปม ,ฟิชชิ่ง ,ฟาร์ม
  9. เพื่อจุดประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม
  10. แทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามเราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณเนื่องจากละเมิดการใช้งานที่ต้องห้าม

 

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา เมื่อเราดำเนินการ เราจะแก้ไขวันที่ปรับปรุงที่ด้านล่างของหน้านี้ โพสต์การแจ้งเตือนบนหน้าหลักของเว็บไซต์ เราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเรา ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ข้อตกลง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้งานบนเว็บไซต์และใช้บริการของคุณต่อไปหลังจากวันที่ข้อตกลงฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ (หรือการกระทำอื่นที่ระบุในขณะนั้น) จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อเรา 

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง:

alpha88123s.com

เอกสารนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2023